BAO JUMBO, CONTAINER, BIGBAG

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Văn Tuấn
Giám Đốc - 0904 133 435

Bao Jumbo đựng chấu, viên nén, mùn cưa, vỏ, hạt

Bao Jumbo đựng chấu, viên nén, mùn cưa, vỏ, hạt
Bao Jumbo đựng chấu, viên nén, mù...